Мектеп-гимназиясы №24 Аалы Токомбаев атындагы №24 мектеп-гимназиясы

ИГА-2023